รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระมหาสมพงษ์ รตนวํโส

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระมหาสมพงษ์ รตนวํโส

พระมหาสมพงษ์ รตนวํโส จากวัดสร้อยทอง บรรยายธรรมเรื่อง “สุขในใจพัฒนาได้ด้วยธรรมะ” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต

พระมหาสมพงษ์ รตนวํโส จากวัดสร้อยทอง (ขวา) บรรยายธรรมเรื่อง “สุขในใจพัฒนาได้ด้วยธรรมะ” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต โดยมี พระเทพปฏิภาณกวี (ซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวร และ พญ.เบญจมาศ วณีสอน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ และนางประภัสสร  รุจิรากรสกุล ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว