พม. จัดคอนเสิร์ต “S2S : Light of Love”

พม. จัดคอนเสิร์ต “S2S : Light of Love”

 

พม. จัดคอนเสิร์ต “S2S : Light of Love” ครั้งแรกของประเทศไทย ที่คนพิการทางการเห็น และคนพิการอื่นๆรวมกว่า 200 คน ร่วมกับศิลปินรับเชิญจาก 3 ค่ายเพลงดัง แสดงคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     
วันนี้ (25 พ.ค. 60) เวลา 18.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด จัดคอนเสิร์ต S2S : Light of Love ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของประเทศไทยที่มีคนพิการทางการเห็นกว่า 50 คน และคนพิการประเภทอื่นๆ อีก 150 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ร่วมแสดงคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่กับศิลปินรับเชิญจาก 3 ค่ายเพลงดัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ และร่วมส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านการแสดงดนตรีและร้องเพลงของนักร้องนักดนตรีตาบอดในนาม "ศิลปิน S2S” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอย่างต่อเนื่องโดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) คณะผู้บริหารกระทรวง พม. สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 1,600 คน เข้าร่วมงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคนพิการ โดยเฉพาะกลุ่มนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุม          การขอทาน พ.ศ. 2559 ที่มีการแยกกลุ่มบุคคลที่แสดงความสามารถในที่สาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ผิดกฎหมาย กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง   นักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว หรือ From Street to Stars (S2S) โดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคมร่วมกับ 3 ค่ายเพลงดัง เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดอย่างต่อเนื่อง               ด้วยการคัดเลือกนักร้องนักดนตรีตาบอดที่มีความสามารถจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน ซึ่งมีผู้ที่ผ่าน         การคัดเลือกจำนวน 50 คน โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ปรากฎว่านักร้องนักดนตรีตาบอดของโครงการดังกล่าว มีชื่อเสียงภายใต้ชื่อ “ศิลปิน S2S” และได้ร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีและร้องเพลงกับศิลปินชื่อดัง พร้อมร่วมร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตกับบุคคลสำคัญระดับประเทศ รวมทั้งการได้รับเชิญไปร่วมรายการต่างๆ มากมาย ทำให้เกิดการยอมรับอย่างมากจากทุกภาคส่วนในสังคม พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จของโครงการฯ ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการต่อยอดสู่การยกระดับความสามารถของศิลปิน S2S เป็นศิลปินมืออาชีพ จึงได้จัดคอนเสิร์ต ภายใต้ชื่อ “S2S : Light of Love” ซึ่งหมายถึงแสงสว่างแห่งรัก ที่สร้างคุณค่า และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนในสังคม ซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกของประเทศไทย ที่คนพิการทางการเห็นกว่า 50 คน และคนพิการประเภทอื่นๆ อีก 150 คน รวมทั้งสิ้นกว่า200 คน ร่วมแสดงคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่ กับศิลปินรับเชิญจาก 3 ค่ายเพลงดัง ภายใต้การกำกับและร้อยเรียงบทเพลงการแสดงจากคุณหนึ่ง-จักรวาล เสาธงยุติธรรม โปรดิวเซอร์และมิวสิกไดเรกเตอร์ชื่อดัง โดยมีการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบทเพลงให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ บทเพลงแห่งความหวัง สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 1) บทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเทิดพระเกียรติอันทรงคุณค่า 2) บทเพลงแห่งโอกาส เกียรติ กำลังใจ 3) บทเพลงแห่งความหวัง และพลังชีวิต และ 4) บทเพลงแห่งความรัก และสร้างแรงบันดาลใจ “คอนเสิร์ตดังกล่าว นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของความสำเร็จของคนพิการ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่คนพิการทุกคนในสังคม ถือได้ว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ในวันนี้ นับเป็นการร่วมสร้างและให้โอกาส เกียรติ กำลังใจ      “ศิลปิน S2S” โดยหวังว่า ทุกคนจะได้รับความสุข ความประทับใจ และรอยยิ้มแห่งการให้กลับไปจกการแสดงและขับร้องบทเพลงอันไพเราะของ “ศิลปิน S2S” ร่วมกับศิลปินจากค่ายเพลงดัง อย่างไรก็ตาม กระทรวง พม.  มีความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักให้ทุกคนร่วมกันปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคม "จากภาระเป็นพลัง” ทำให้สังคมได้ประจักษ์ถึงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถของนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ เพื่อให้สามารถก้าวเดินจากถนนไปสู่ดวงดาว เป็นศิลปินมืออาชีพ สามารถมีรายได้ที่พอเพียงและมั่นคงในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย