แลคตาซอยรับรางวัล No. 1 Brand Thailand 2016-2017

แลคตาซอยรับรางวัล No. 1 Brand Thailand 2016-2017

นมถั่วเหลืองยอดนิยมอันดับ 1 ในประเทศไทยจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศโดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ร่วมกับวิดีโอ รีเสิร์ช ญี่ปุ่น

 

 

นางสาวพรรวนา มหาทรัพย์(ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง“แลคตาซอย” เข้ารับรางวัล No. 1 Brand Thailand 2016-2017 ในฐานะแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองยอดนิยมอันดับ 1 ในประเทศไทยจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศโดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ร่วมกับ บริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ แลคตาซอยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำถึงความเป็นผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองคุณภาพสูงที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง(กลาง) รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัลณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์ โทร.081 984 5500 Email: [email protected]