ซีพีเอฟ ต้อนรับผู้บริหารเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้

ซีพีเอฟ ต้อนรับผู้บริหารเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้

เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพ

 

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ให้การ

ต้อนรับ นายหยาง ซูโป (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและนโยบาย สำนักงานเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ (การบริการท่าเรือ) ในโอกาสเข้าพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพ