บสย. พาคณะ KOREG ศึกษารูปแบบธุรกิจ SMEs ไทย

บสย. พาคณะ KOREG ศึกษารูปแบบธุรกิจ SMEs ไทย

เยี่ยมชม ดั๊กเคน (ประเทศไทย) ผู้ผลิตน้ำจิ้มสุกี้ และซอสปรุงรส ผู้ประกอบการ SMEs ที่ บสย. ให้การค้ำประกันสินเชื่อเพื่อศึกษารูปแบบการทำธุรกิจ

 

นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ น.ส.ประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา พร้อมทีมงาน บสย. พาคณะผู้แทนสถาบัน Korean Federation of Credit Guarantee Foundations (KOREG) เข้าเยี่ยมชม บริษัท ดั๊กเคน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตน้ำจิ้มสุกี้ และซอสปรุงรส จ.ปทุมธานี ผู้ประกอบการ SMEs ที่ บสย. ให้การค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อศึกษารูปแบบการทำธุรกิจของ SMEs ไทย รวมไปถึงเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการช่วยเหลือสนับสนุน SMEs ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ ของ บสย. ในประเทศไทย

 

 

                     

           

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม                       

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2890-9999

ชนิญญา สันสมภาค                    

081-860-7477    

[email protected]                

www.tcg.or.th

ศรัญยู ตันติเสรี             

091-771-2885    

[email protected]                

www.facebook.com/tcg.or.th

วิขุดา ก้องกีรติ             

089-605-9870    

[email protected]