“ปศุสัตว์ OK”

 “ปศุสัตว์ OK”

ปศุสัตว์แพร่ ดันเถ้าแก่เล็กตู้หมู-CP ต้นแบบ “ปศุสัตว์ OK” สร้างอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน

 


นายราชันย์ ภุมมะภูติ (ยืนที่ 5 จากขวา) ปศุสัตว์จังหวัดแพร่มอบตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” แก่ผู้ประกอบการเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน-CP จำนวน 10 รายนำร่อง ที่ร่วมกันพัฒนาสถานที่จัดจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยตามมาตรฐาน

ขอกรมปศุสัตว์ ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าตลอดการผลิตสัตว์มีการการเฝ้าระวังสารตกค้าง อาทิ สารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมนเร่งโต อย่างเข้มงวด และมีการตรวจสอบความปลอดภัยที่จุดจำหน่ายเป็นประจำ พร้อมชื่นชมเถ้าแก่เล็ก

ตู้หมูชุมชนและบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่ร่วมกันยกระดับความปลอดภัยในอาหารให้กับประชาชนชาวแพร่อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายวิรัตน์ ตันหยง (ยืนที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจสุกรภาคเหนือตอนบน ซีพีเอฟ ร่วมด้วย ณ ร้านเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน อ.เมือง จ.แพร่