ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหอธรรมพระบารมี

ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างหอธรรมพระบารมี

สร้างอาคารโรงอาหาร ห้องน้ำและอาคารนอนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป


นายปราโมทย์ พสวงศ์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ หอธรรมพระบารมี ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ และนำปัจจัยประกอบองค์ผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารโรงอาหาร ห้องน้ำและอาคารนอนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปนอกจากนี้ได้ร่วมกันสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีครอบครัวและญาติมิตรผู้ปฏิบัติธรรมมูลนิธิหอธรรมพระบารมี วัดผาณิตาราม เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างหอธรรมพระบารมีด้วย

มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ แก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถสมัครปฏิบัติธรรมได้ทาง www.kondee.com หรือร่วมบริจาคสร้างหอธรรมพระบารมี บริจาคได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามได้ที่ โทร 038-131811หรือ [email protected]

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.038-131811#115