THAITRADE.COMจับมือTTMติวเข้มผู้ประกอบการรับยุคดิจิทัล 4.0

THAITRADE.COMจับมือTTMติวเข้มผู้ประกอบการรับยุคดิจิทัล 4.0

เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจยุคดิจิตัล ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0

Thailand Trust Mark(TTM)ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 ในหัวข้อ Moving Business Forward with Digital 4.0 เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจยุคดิจิตัล ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0

 

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ก่อตั้งและดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบันโดย Thailand Trust Mark เป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าผลิตในประเทศไทยและบริการของไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 ในหัวข้อ Moving Business Forward with Digital 4.0 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการทำธุรกิจให้กับกลุ่มสมาชิก พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานยุคดิจิทัล รวมไปถึงส่งเสริมให้สมาชิกสามารถดำเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วโลกด้วยเว็บไซต์www.thaitrade.comซึ่งเป็นเว็บไซต์ E-Commerce ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งรองรับทั้งการขายในปริมาณมากภายใต้โครงการ Thaitrade.com และขายปลีกภายใต้โครงการ Thaitrade.com Small Order Ok (SOOK)

 

กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 จัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 8 วัน (สัปดาห์ละ 2 วัน) ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากองค์กรพันธมิตรมากมาย อาทิ AROM-D TRAINER GROUP THAITRADE.COM ธนาคารกรุงเทพฯลฯ ซึ่งจะมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละวันในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป

 

เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังมีการจัดอบรมภายใต้โครงการ Smart Online SMEs (S.O.S)ในกรุงเทพฯ วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ในหัวข้อกลยุทธ์มัดใจลูกค้าผ่าน Facebook และวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2560 ในหัวข้อการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อให้ค้นหาง่ายบนเสิร์ชเอนจิ้น (SEO) และกลยุทธ์การวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อ UX/UI ที่ดีโดย Google และยังมีการเปิดอบรมในส่วนภูมิภาค Smart Online SMEs S.O.S จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่25-26 พฤษภาคม 2560 และ Smart Online SMEs S.O.S จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งผู้ที่สนใจอบรมทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) และส่วนภูมิภาค สามารถดูรายละเอียดของโครงการและสามารถสมัครผ่านทาง: https://www.thaitrade.com/sos

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

16 พฤษภาคม 2560