เทเวศประกันภัยส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่อปพร.เขตพระนคร

เทเวศประกันภัยส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่อปพร.เขตพระนคร

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพระนคร 3 หน่วย โดยมีผู้นำชุมชนในเขตพระนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (แถวยืนที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ (แถวยืนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศ

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่ นายศุภกฤต บุญขันธ์ (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพระนคร

3 หน่วย โดยมีผู้นำชุมชนในเขตพระนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด สุดา ศรีบุศยดี โทร.02-6312290 ต่อ 310