7-22 ต.ค. 2560 โครงการบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป

7-22 ต.ค. 2560 โครงการบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป

7-22 ต.ค. 2560 โครงการบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด ๑ ปี

"โครงการบรรพชาอุปสมบท น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๑ ปี"


ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด ๑ ปี

ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

(ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

ท่านสามารถร่วมกองบุญตามศรัทธา ดังนี้

อุปถัมภ์การบรรชาอุปสมบท รูปละ ๓,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า มื้อละ ๓,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล มื้อละ ๕,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพถวายน้ำปานะ มื้อละ ๑,๐๐๐ บาท

หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา


ติดต่อสมัครบวช และ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามกำลังศรัทธาได้ที่ :

พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐

พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙


(ธ.กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์

ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)


http://www.watpamafai.org/index.php?mo=14&newsid=427516