โรงเรียนวัดบวรนิเวศ รับโล่พระราชทาน

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ รับโล่พระราชทาน

ประกวดการสวดโอ้เอ้วิหารรายชนะเลิศปีที่หก ติดต่อกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด ฯ ให้นายอนุสรณ์ กะดามัน อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและผู้ฝึกซ้อมการสวดโอเอ้วิหารรายโรงเรียนวัดบวรนิเวศ นำนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนักสวดโอ้เอ้วิหารรายเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ เป็นสมัยที่ 6ติดต่อกัน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ สนามรัชมังคลากีฬาสถาน

                                                          

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์

โทร.02 439 4600 ต่อ 8301

อีเมล์   [email protected]