รมว.พลังงาน ชมบูธ สนพ.ในงานThailand Energy Efficiency Week

รมว.พลังงาน ชมบูธ สนพ.ในงานThailand Energy Efficiency Week

Energy 4.0 โดยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานในประเทศ

 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สน

พ.) ภายในงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 ซึ่งในครั้งนี้ ได้นำเสนอภายใต้แนวคิด Energy 4.0 โดยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพการใช้พลังงานในประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) , การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) และเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage

Systems) ซึ่ง สนพ. ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบกักเก็บพลังงานและการส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย จนสามารถผลิตขึ้นใช้ได้เองภายในประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขณะเยี่ยมชมบูธสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • บรรยากาศผู้เข้าร่วมชมบูธ Energy 4.0 จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)ขอเชิญเข้าร่วมชมบูธ Energy 4.0 ได้ที่บูธ S 05 บริเวณ Entrance 1 ภายในงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2560 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเพจ EPPO Thailand