กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรักษาเบาหวานด้วยอินซูลิน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรักษาเบาหวานด้วยอินซูลิน

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯร่วมกับโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรักษาเบาหวานด้วยอินซูลิน


 

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีร่วมกับบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรักษาเบาหวานด้วยอินซูลิน (Insulin Therapy in Special Situations 2017) เพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองโรคเบาหวานและการบริหารยาฉีดอินซูลินรักษาเบาหวานในผู้ป่วยภาวะต่างๆซึ่งการรักษาด้วยอินซูลินที่รวดเร็วและถูกต้องสามารถช่วยลดการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากได้ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ที่ 5 จากซ้าย)เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องสัมมนา โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 130 ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณธนศักย์อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด

โทร. 0-2439-4600 ต่อ 8301หรือ 081-421-5249

อีเมล[email protected]