FDC 2017 อบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่

FDC 2017 อบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่น ปี 3 (FDC 2017)

 

 นางวันเพ็ญ   รัตนกังวาล (กลาง) ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่น ปี 3 (FDC 2017) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 130 คน เพื่อปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่ในแต่ละสาขาแฟชั่น ให้พร้อมก้าวสู่ตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลโดยมี คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา เจ้าของแบรนด์ “อาซาว่า” (Asava)

ร่วมพูดคุยในหัวข้อ ““สู่ความเป็นมืออาชีพ บนรันเวย์แฟชั่น” และคุณพัชรพิมล ยังประภากร เจ้าของแบรนด์เครื่องหนัง S’uvimol Bangkok (สุวิมล แบงคอก) (ที่สองจากซ้าย) ร่วมด้วย คุณมิลิน ยุวจรัสกุล เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า มิลิน (Milin) และคุณภิรดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ Trimode ร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์มุมมองและปัจจัยในการพัฒนาคอลเลคชั่นสินค้าแฟชั่นให้ประสบความสำเร็จ  ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่

คุณเจนเนตร เจริญศิริวัฒน์ โทร. 086-880 7441 / 02-949 3836