ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีเสี่ยงมะเร็ง

ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีเสี่ยงมะเร็ง

 

แพทย์ระบุทำงานอุตสาหกรรมสารเคมี มีโอกาสสัมผัสสารก่อมะเร็ง ผ่านการสูดดมและสัมผัสทางผิวหนังแนะหลีกเลี่ยงด้วยการสวมชุดป้องกัน หรือปฏิบัติงานในที่อากาศถ่ายเท

เรืออากาศตรีนายแพทย์ วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และพิษวิทยา บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) เปิดเผยว่า ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีชนิดต่างๆ มีโอกาสสูงที่จะสัมผัสสารกับสาร เมทธิล ไอโซบิวทิล คีโตน(MIBK) ที่มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นหอมหวาน ติดไฟและระเหยเป็นไอได้ นิยมใช้เป็นตัวทำละลาย ได้แก่ การผลิตสี น้ำมันเคลือบเงา แลคเกอร์ หมึก สีสเปรย์ กาว ไนโตรเซลลูโลส เทปแม่เหล็ก สารกึ่งตัวนำ และผลิตภัณฑ์อุดรอยรั่ว นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการล้างคราบมันบนผิวโลหะ มีโอกาสเสี่ยงโรคมะเร็ง เนื่องจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้บรรจุสาร MIBK อยู่ในกลุ่มของสารที่อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

สำหรับผู้ที่ทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรม อาจสัมผัสสาร MIBK ได้ผ่านทางการสูดดมไอระเหย และการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ในกรณีที่สูดดมไอระเหยของ MIBK เข้าไป อาจทำให้มีอาการระคายเคืองบริเวณทางเดินหายใจ และถ้าสูดดมในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูง สารนี้จะไปกดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียน ท้องเสีย เบื่ออาหาร เซื่องซึม จนกระทั่งนอนไม่หลับ หากสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังหรือดวงตา จะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณที่สัมผัส และเป็นอันตรายต่อระบบประสาทรับความรู้สึกได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังทำให้ตับโตได้อีกด้วย

ข้อแนะนำหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควร สวมใส่ชุดป้องกัน และสวมอุปกรณ์ปกป้องดวงตา หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย ใช้สารดังกล่าวเฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ล้างมือทุกครั้งหลังจากปฏิบัติงานกับสารดังกล่าว หากสัมผัสให้รีบล้างออกด้วยน้ำทันที ถ้ารู้สึกผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์โดยทันที

สำหรับการตรวจวิเคราะห์การสัมผัส MIBK ทางห้องปฏิบัติการนั้น องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งอเมริกา (ACGIH) ได้กำหนด ดัชนีชี้วัดการสัมผัสทางชีวภาพ (BEI) และค่าอ้างอิงสำหรับการตรวจประเมินการสัมผัส MIBK (ค.ศ.2017) ไว้ดังนี้ Methyl Isobutyl Ketone ในปัสสาวะหลังเลิกกะ (End of Shift) = 1 mg/L โดยห้องปฏิบัติการทางพิษวิทยา  (Toxicology) ของ N Health พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์สาร Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) ในปัสสาวะ (BEI of MIBK Exposure) ด้วยเทคนิค Gas Chromatography-Mass Spectrometry with Headspace Sampler (HS-GC-MS) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงและน่าเชื่อถือ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 7624000 หรือ  Email : [email protected]