คณะสัตวแพทย์ ม.อ. ร่วมกับซีพีเอฟ จัดเดิน-วิ่งมินิมาราธอน

คณะสัตวแพทย์ ม.อ. ร่วมกับซีพีเอฟ จัดเดิน-วิ่งมินิมาราธอน

กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “CPF-VET Hatyai run for charity 2017" วันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา


 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “CPF-VET Hatyai run for charity 2017" วันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา รณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพดี พร้อมได้สร้างบุญสมทบทุนให้คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะสัตวแพทย์ มอ. ร่วมกับ โรงงานอาหารสัตว์บกหาดใหญ่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “CPF-VET Hatyai run for charity 2017" ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคมศกนี้ จัดวิ่งในระยะทาง 4 และ 8 กิโลเมตร เพื่อกระตุ้นให้คนไทยสนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และได้ร่วมสร้างบุญสมทบทุนให้คณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป พร้อมยังมีกิจกรรมสนุก และเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง และสัตว์เลี้ยงแสนรัก พร้อมรับของรางวัลกลับบ้านอีกด้วย

 

“กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งสุขภาพดี และรู้จักแบ่งปันให้กับชุมชนตนเอง เพื่อพัฒนาชุมชนของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” อาจารย์อุษากล่าว นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ในฐานะประธานชมรม CPF Running Club กล่าวว่า ในปี 2560 ชมรมฯ มีแผนจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ 12 ครั้ง โดยให้โรงงานอาหารสัตว์บกของบริษัทฯ เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรม และกิจกรรม CPF-VET Hatyai run for charity 2017 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของชมรมฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้คนทั่วประเทศและชาวซีพีเอฟได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และการส่งเสริมให้ทุกคนได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชนตนเองอีกด้วย

 

“ซีพีเอฟจะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการจัดกิจกรรม ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสมทบทุนสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป โดยการจัด 4 ครั้งที่ผ่านมา ซีพีเอฟนำรายได้และเงินบริจาค นำไปสมทบทุนให้มูลนิธิมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยารวมแล้ว 250,000 บาท” นายวิโรจน์กล่าว

 

การแข่งขัน CPF-VET Hatyai run for charity 2017 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอนระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีการแบ่งรุ่นอายุ ไม่เกิน 35 ปี รุ่นอายุ 36-49 ปี และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป และฟันรัน แฟนซีรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยมีโปรแกรมไฮไลท์ของรายการ วิ่งกับเพื่อนซี้ 4 ขา ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้รักสุนัขได้ออกกำลังกายร่วมกันโดยเส้นทางการวิ่งจะอยู่ในบริเวณ ม.อ. หาดใหญ่

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vet.psu.ac.th หรือแฟนเพจ CPF-Vet Hatyai หรือที่โรงงานอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ ซีพีเอฟ โทรศัพท์ 087-837-0910 หรือ083-911-1055./