หลักสูตร เหนือกว่าการเองชนะ เจรจาอย่างไรให้ได้ใจ

หลักสูตร เหนือกว่าการเองชนะ เจรจาอย่างไรให้ได้ใจ

Beyond Winning: Negotiate to Win Others’ Heart

9 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

อัตราท่านละ 7,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/06.09-Negotiation/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)