ผู้ถือหุ้น KCAR อนุมัติปันผล 72 สตางค์ต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น KCAR อนุมัติปันผล 72 สตางค์ต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560


 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2559 ในส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.72 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาทโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท ซี ทู วัน เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด:

คุณปรียา เทศนอก (ปุ่น) โทร. 099-465-5945 อีเมล์ [email protected]

คุณปณัชชา ปนัดดาภรณ์ (หนูนา) โทร. 081-668-0003 อีเมล์ [email protected]