พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประกาศแหล่งน้ำปลอดผักตบชวา จ.เพชรบูรณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประกาศแหล่งน้ำปลอดผักตบชวา จ.เพชรบูรณ์

 

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็น ปธ.การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประกาศแหล่งน้ำปลอดผักตบชวา จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทน นอ. นายก ทม.เพชรบูรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงฯ