แม็คโคร สานต่อนโยบาย คู่คิดธุรกิจคุณ เปิดสาขากาฬสินธุ์

แม็คโคร สานต่อนโยบาย คู่คิดธุรกิจคุณ เปิดสาขากาฬสินธุ์

ท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดแม็คโคร สาขาล่าสุดรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอีสาน

 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรในระบบสมาชิกรายแรกและรายเดียวในไทย กล่าวถึงการเปิดแม็คโคร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ว่า “กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยว อันมีชื่อเสียง จึงทำให้จังหวัดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเติบโตขึ้นเช่นกัน และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด แม็คโครจึงได้เปิดแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้มีแหล่งซื้อสินค้าเพื่อใช้ในธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน ”

 

แม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ เปิดให้บริการบนพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์รวม 242 คัน โดยมีสินค้าทั้งอาหารสด สินค้าบริโภคและอุปโภคกว่า 15,000 รายการ ให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย ร้านอาหาร ภัตตาคาร ธุรกิจที่พักโรงแรม   รีสอร์ท ในพื้นที่ให้มีแหล่งเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพดี ในราคาขายส่ง ที่ทำให้ผู้ประกอบการซื้อไปขายต่อหรือแปรรูปเพื่อทำธุรกิจได้อย่างมีกำไร และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ดีขึ้น เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอีกด้วย

 

นอกจากการเป็นคู่คิดธุรกิจให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก และธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมของจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว แม็คโครยังมีการดำเนินโยบาย เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ             ในชุมชนที่สาขาตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการชำระภาษีต่างๆ ให้กับท้องถิ่น สนับสนุนธุรกิจชุมชน โดยเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และการจ้างพนักงงานที่เป็นคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 15 โรงเรียน จำนวน 15 ทุน

 

 

“แม็คโครมุ่งมั่นในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

และการบริการด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรมและจริงใจ

ภายใต้ประสบการณ์การดำเนินงาน และเคียงคู่สังคมไทยมาเป็นเวลากว่า 27 ปี”

 

************************************************************

 

 

 

เกี่ยวกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2531 โดยดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค                    ระบบสมาชิก ในราคาขายส่ง เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอีกหลากหลายประเภทให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีก ภัตตาคาร โรงแรม และธุรกิจประเภทต่างๆ ทั่วประเทศไทย

สยามแม็คโคร เป็นบริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้สัญลักษณ์ซื้อขาย“MAKRO” วิสัยทัศน์ของเราคือการให้บริการเป็น ‘คู่คิดธุรกิจคุณ’ ผู้สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและสร้างโอกาสให้แก่ลูกค้าสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่างๆ ทั่วไทย ได้เติบโตควบคู่กันไปด้วยกัน

 

 

 

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด   

ชวัลวิชช์ โค้ว (โส่ย)                                                                           กุญช์ชญา มนต์ทอง (ป๋อมแป๋ม)                         

โทร. 02-631-2290-5                                             โทร. 02-631-2290-5

มือถือ.081-907-1765                                            มือถือ. 097-150-2929

อีเมล์. [email protected]                          อีเมล์. [email protected]

 

 

 

ภาพประกอบข่าว