อสมท. มั่นใจบลจ.ไทยพาณิชย์

อสมท. มั่นใจบลจ.ไทยพาณิชย์

อสมท. มั่นใจบลจ.ไทยพาณิชย์เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แลกเปลี่ยนสัญญากับนายธนะชัย วงศ์ทองศรี (ที่ 3 จากซ้าย

) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัทจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้