นิสิตใหม่ ศศินทร์รับมอบเข็มพระเกี้ยว

นิสิตใหม่ ศศินทร์รับมอบเข็มพระเกี้ยว

“มิ้นท์” อรรถวดี จิรมณีกุล รับมอบเข็มพระเกี้ยว จากศาสตราจารย์ ดร.ดีพัค ซี เจนเป็นนิสิตใหม่ Executive MBA ปี 2560

 

 

“มิ้นท์” อรรถวดี จิรมณีกุล รับมอบเข็มพระเกี้ยว จากศาสตราจารย์ ดร.ดีพัค ซี เจน ผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้าเป็นนิสิตใหม่ Executive MBA ปี 2560 ที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ศศินทร์ ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา

 

            

 

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป, Assistant Head of Marketing and Communications

  1. หรือ 02-218- 3853-4

 

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร, Marketing and Communications Coordinator

  1. หรือ 02-218- 3853-4, 081-808-5910