“ดีป้า” ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์( LOGO )

“ดีป้า” ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์( LOGO )

“ดีป้า” ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์( LOGO )มอบเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท


การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยนายอรรณพ นิราธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งผลงานการออกแบบสามารถตอบโจทย์ของคณะกรรมการได้ทั้งหมด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทวิชา” (Tawicha) อัตลักษณ์นกทอนส่วนที่เกิดจาการใช้รูปทรงสามเหลี่ยม ซึ่งหมายถึงการพัฒนาใน 3 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ โดยอาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน นอกจากนี้ โลโก้ ทวิชา ยังมีแนวคิดมาจากสัญลักษณ์พื้นฐาน ลูกศรซ้อนกัน (Forward) ที่มีความหมายถึงการเคลื่อนไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ ทวีความก้าวหน้า ทวีวิชาความรู้ ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ทั้งนี้การจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และการจดจำที่ดีให้กับองค์กรน้องใหม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้ใช้ความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของดีป้า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15 มีนาคม – 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

การประกาศผลครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้คะแนนภายใต้เกณฑ์ การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามด้านองค์ประกอบศิลป์ และสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้ โดยนักออกแบบจะต้องออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในรูปแบบสัญลักษณ์นกพร้อมทั้งมีสีสัญลักษณ์เป็นสีเหลือง ตามที่ทางดีป้าได้กำหนด ซึ่งคณะกรรมการของดีป้าได้คัดเลือกและตัดสินผลงานดังต่อไปนี้

       รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายอรรณพ นิราธร

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายนิธิกร ทองก้อน

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นาย พิสุทธิ์ กองกิจ

โดยการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ครั้งนี้ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ได้เป็นผู้คัดเลือกพร้อมทั้งจะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้เข้ารอบทั้งหมด สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Facebook page: DEPAThailand ทางเว็บไซต์ www.depa.or.th หรือโทร. 0-2141-7157-8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณวรัชญ์ชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณดวงกมล บุญมาเลิศ (ทราย) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 0 2141 7158 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]