"มอบรางวัลเกียรติยศ" เด็กเก่ง เด็กดี SPU "59

"มอบรางวัลเกียรติยศ" เด็กเก่ง เด็กดี SPU "59

ม.ศรีปทุม มอบรางวัลเกียรติยศ เด็กเก่งSPU ผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาคณะต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อในด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศในปีนี้ จำนวน 464 คน ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้สร้างผลงานต่างๆตลอดจนการทำความดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร  ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)