‘ตราเพชร’ ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่

‘ตราเพชร’ ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่

มจัดกิจกรรม ‘คนไทหัวใจเพชร 2560’ โดยให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด จากสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (แถว 2 ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรม ‘คนไทหัวใจเพชร 2560’ โดยให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด จากสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีสายการผลิต ณ โรงงาน จ.สระบุรี และเข้ารับการอบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่‘เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและคานทับหลังสำเร็จรูป’ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ณ โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี