หลักสูตร การสอนงานและการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

หลักสูตร การสอนงานและการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

บุคลากรและองค์กรไร้ทิศทาง หากขาด “การสอนงาน” ที่ดี

25-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
อัตราท่านละ 14,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/05.25-26-Coaching/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)