พม.-กทม.-สคล. ลง ถ.ข้าวสาร สร้างค่านิยมในการเล่นน้ำสงกรานต์

พม.-กทม.-สคล. ลง ถ.ข้าวสาร สร้างค่านิยมในการเล่นน้ำสงกรานต์

 

พม.-กทม.-สคล. ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร ชวนนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ ตระหนักเล่นสงกรานต์ปลอดภัย ไม่ฉวยโอกาสลวนลาม/คุกคามทางเพศ เคารพกฎหมาย งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้ (11เมษายน 2560) เวลา11.30 น.ที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และ สตช. โดย สน.ชนะสงคราม ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์ กทม.ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างค่านิยมในการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย ให้เกียรติ ไม่ฉวยโอกาสลวนลาม คุกคามทางเพศ เคารพกฎหมาย งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ต้องขอบคุณ กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างยิ่งที่เห็นความสำคัญในปัญหาการล่วงละเมิด คุกคามทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้พรหมมานาน จนทำให้คนจำนวนหนึ่งมองว่า สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการฉวยโอกาส ใครจะทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งการไปละเมิดสิทธิของคนอื่น สนุกสนานจนเกินเลยขอบเขตความดีงามที่ควรจะเป็น ซึ่งเมื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ข้อมูลจากมูลนิหญิงชายก้างไกล พบว่าปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงฐานคิดค่านิยมที่ผิดๆของผู้คน ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการให้เกียรติ เคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นเมื่อสองอย่างบวกกันรวมกับบรรยากาศที่เอื้อไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ยิ่งทำให้ปัญหาการลวนลาม คุกคามทางเพศรุนแรงมากขึ้น

“ในปีนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. ได้ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนับสนุนให้ทุกจังหวัดที่มีการรณรงค์ให้การเล่นน้ำสงกรานต์ ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการเพิ่มประเด็นหยุดการฉวยโอกาสลวนลามคุกคามทางเพศ เข้าไปในการรณรงค์ด้วยในแบบบูรณาการ โดยท่านปลัดกระทรวง พม. ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ พมจ. ให้ดำเนินการอย่างจริงจังในปีนี้ ทั้งนี้หากพบเหตุหรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ให้รีบโทรแจ้ง 1300 หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ทันที”

ทั้งนี้ ภายในงานมีการปล่อยขบวนรถสามล้อ รถจักรยานยนต์ รณรงค์สร้างสีสันเทศกาลสงกรานต์ ละครสะท้อนสงกรานต์ที่ไม่สร้างสรรค์ และเดินติดสติ๊กเกอร์หน้าร้านค้า คล้องมาลัยดอกมะลิเชิญชวนนักท่องเที่ยว เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย
------------------------------------