“น่ารู้ ภาวะไขมันในเลือดสูง ภัยร้ายโรคหัวใจและหลอดเลือด”

“น่ารู้ ภาวะไขมันในเลือดสูง ภัยร้ายโรคหัวใจและหลอดเลือด”

ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีในระยะยาวตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

 

ภญ.ภิญญดา โชติชินเกษม (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม และ ภญ.อรุณา ทรงศรีกิติกุล (ที่สามจากขวา) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร วิสทร้า ร่วมกับ สมาคมร้านขายยา จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “น่ารู้ ภาวะไขมันในเลือดสูง ภัยร้ายโรคหัวใจและหลอดเลือด” โดยมี ภก.กิติยศ ยศสมบัติ (กลาง) อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะ

เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีในระยะยาวตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ ชีวิตดี เริ่มต้นที่สุขภาพ มีเภสัชกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ โรงแรม

อิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ