รายการ “หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณ ครั้งที่ 9”

รายการ “หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณ ครั้งที่ 9”

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนบริจาคผ่านรายการ “หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณครั้งที่ 9” รายได้สมทบทุน “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3จัดรายการถ่ายทอดสดการกุศล “หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณ ครั้งที่ 9”เพื่อเชิญชวน

ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จ.สมุทรปราการนำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา (กลาง)คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ คุณหญิงกิ่งแก้ว พิสิษฐเกษม เอื้อทวีกุล(ที่ 3 จากขวา) กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ พรชัย มูลพฤกษ์(ที่

2 จากขวา) สมรักษ์ ณรงค์วิชัย (ที่ 3 จากซ้าย) วิเชียร กลิ่นสุคนธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ(ซ้ายสุด) และสัญญา คุณากร (ขวาสุด)ให้เกียรติร่วมงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 หนองแขมเมื่อเร็วๆ นี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด   โทร. 02 252 5699 แฟ็กซ์ 02 252 5698

ดวงสมร สกุลอารีย์มิตร 089 222 6969, วศินี อ่องจริต 086 559 9198, ฐิตา จันทรรัตน์ 084 156 3737

ประชาสัมพันธ์มูลนิธิรามาธิบดีฯ

อรอุมา รัตนรุ่งเรืองชัย (โอ๋) โทร. 086 369 7980