ฟูจิ ซีร็อกซ์กับโครงการ CSR ปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องปีที่ 4

ฟูจิ ซีร็อกซ์กับโครงการ CSR ปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องปีที่ 4

เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ขยายแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มร.โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า250 ชีวิต ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยศึกษาระบบนิเวศน์การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ และพร้อมใจ

กันปลูกป่าชายเลนจำนวน 500 กล้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ขยายแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559 ณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นการตอกย้ำปณิธานและนโยบายของของบริษัทในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังที่

จะปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกและลดปัญหามลพิษให้น้อยลง                              

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

คุณจิราภรณ์พิศมัยที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์บริษัทคอร์แอนด์พีคจำกัด

โทร.02 439 4600 ต่อ 8302 หรือ 8201 / 094-560-1718

อีเมล[email protected]