คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนผนึกพันธมิตรเล็กซ์มาร์กทำตลาดเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนผนึกพันธมิตรเล็กซ์มาร์กทำตลาดเครื่องพิมพ์

Lexmark ชูแนวคิด “Open the Possibilities” สร้างนวัตกรรมพรินเตอร์โซลูชันสำหรับองค์กร และเปิดศูนย์Lexmark Executive Briefing Center

คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนผนึกพันธมิตรเล็กซ์มาร์ก

ทำตลาดเครื่องพิมพ์ระดับโลกในไทย

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย), นายศุภกิจ ติยะวัชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจผู้แทนจำหน่ายและบริการระบบคอมพิวเตอร์องค์กร (ที่ 2 จากซ้าย), นายวีระวงศ์ เหมจั่นเพ็ชร ผู้จัดการ

ฝ่ายขาย (ที่ 1 จากซ้าย) และนายปรีชา ชุณหวาณิชย์กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าและบริการบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับ นายแอนดรู ยง ผู้จัดการทั่วไป - เอเชียแปซิฟิก (ที่ 4 จากซ้าย) และ

นายวี มิน ตัน ผู้จัดการส่วนภูมิภาค บริษัท เล็กซ์มาร์ก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรทางการค้าระหว่างกัน โดยให้บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

Lexmark ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Lexmark พร้อมชูแนวคิด “Open the Possibilities” สร้างนวัตกรรมพรินเตอร์โซลูชันสำหรับองค์กร และเปิดศูนย์ Lexmark

Executive Briefing Center แห่งแรกในประเทศไทย ณ ห้องประชุม อาคารสหยูเนี่ยน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง) และ คุณจิตต์แจ่ม อัศวแก้วมงคล

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด

โทรศัพท์ 0-2439-4600 ต่อ 8301 มือถือ 081 421 5249

อีเมล : [email protected]