ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรทางบัญชี

ม.เอเชียอาคเนย์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรทางบัญชี

ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพล กฤษณ ประโมทะกะ โดย ดร.สินชัย อรุณวุฒิพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

    

          

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่สนใจในงานวิชาชีพบัญชี  เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพบัญชี (CPD) ในเรื่อง “การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี และแนวทางการวิเคราะห์งบกระแสการเงินสด”

ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพล กฤษณ  ประโมทะกะ โดย ดร.สินชัย อรุณวุฒิพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอาจารย์ พิเศษมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสมัคร

เข้ารับการอบรม   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/02ciUL

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่

คุณธนิยา พันธุ์ทอง โทรศัพท์ 02-807-4500 ต่อ 340,394

หรืออีเมลได้ที่ :[email protected]

                                                                   

 

สอบถามละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ (โป้ง)

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด

โทร.02-439-4600 ต่อ 8301 มือถือ 081-421-5249

อีเมล์ :[email protected]