สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ ผนึกพันธมิตร จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ ผนึกพันธมิตร จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ ผนึกพันธมิตร จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่“TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 PATTAYA”


สมาคม ช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016  PATTAYA”  ระดม ผู้นำด้านงานวิศวกรรม ร่วมแสดงวิสัยทัศน์  ระดมความคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง  เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการวิศวกรรมไทยไปในทิศทางเดียวกัน “Stronger Together” พร้อม จัดงานแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมระบบที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย    โดยมี  พลเอกศิริชัย    ดิษฐกุล   รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และ นายสุจิ   คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมเปิดงานช่วง มหกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”  ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา 

นายสุจิ   คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  เปิดเผยว่า ในปีนี้สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้จัดงานสัมมนาและแสดงสินค้า “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 PATTAYA” ครั้งที่ 32  ประจำปี 2559  ขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา  โดยมีสมาชิกในแวดวงวิศวกรรม ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน   กิจกรรมการจัดสัมมนาฯและแสดงสินค้า เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 โดยปีนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้จัดสัมมนา  ในเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจจากวิศวกร อันได้แก่  เรื่อง  1  มาตรฐานการ ตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งทางไฟฟ้า   2 ชีวิตที่ปลอดภัยจากเครื่องตัดไฟรั่ว และ 3  คู่มือการติดตั้งการต่อลงดิน และการป้องกันฟ้าผ่า

ด้าน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร งานอันตรายที่ต้องผ่านการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทำให้ผู้เข้าชมงานได้รับข่าวสารข้อมูล และได้เห็นขบวนการของการได้มาของหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอีกด้วย

ภายในงานสัมมนา “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 PATTAYA”  ยัง มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลวิวัฒนาการ ความก้าวล้ำในนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ของผู้ประกอบการและผู้ผลิต อีกทั้งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจในทุกปี คือการแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยได้จัด รูปแบบการแข่งขันเป็นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแทน โดยผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่าน มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสามารถนำไปยื่นเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต่อไป

TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016  PATTAYA”   ถือ ได้ว่าเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์งานวิศวกรรมระบบ ที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่าย เข้าร่วมงานมากขึ้นทุกๆ ปี อาทิ สมาคมวิชาชีพ 10  สมาคม   บูธการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  บูธกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าและเครื่องกล ที่เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ บนพื้นที่จัดแสดง 2,000 ตารางเมตร นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ  กล่าวในที่สุด