งานCCE South East Asia - Thailand 2016

งานCCE South East Asia - Thailand 2016

งานแสดงสินค้านานาชาติและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและการพับกล่องชั้นนำที่จัดขึ้นในวันที่ 21-23ก.ย. 59 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

ทิศทางแนวโน้มการเติบโตในภาคเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มดัชนีการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ที่มีสัดส่วนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและของโลกเพิ่มสูงมากขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือจากความต้องการที่หลากหลายในการบริโภค-อุปโภคของกลุ่มประชากรและยังมีการขยายขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก – ขนาดใหญ่ จึงคาดว่าอนาคตประเทศไทยจะพัฒนาเป็นศุนย์กลาง (ฮับ)ด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกอย่างแน่นอน

นายไมเคิล วิลตัน ผู้อำนวยการโครงการงานแสดงสินค้านานาชาติ บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์เอเซีย จำกัด กล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมของประเทศไทย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทตัดสินใจเข้ามาดำเนินธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ซึ่งมีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตขึ้น5% สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียนที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และการขยายตัวของพื้นที่แต่ละเมืองในภูมิภาคนี้ โดยแนวโน้มดังกล่าวเชื่อว่าจะผลักดันให้เกิดความต้องการการบริโภคเพิ่มขึ้นตามมาด้วยการขยายการทำตลาดในอาเซียน และต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากกระดาษซึ่งก็คือบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก โดยจะเติบโตควบคู่ไปพร้อมกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ โดยความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมที่จะมีรูปแบบการใช้งานจากผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่แตกต่างกันไป

ด้วยปัจจัยดังกล่าวบริษัทแม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย จำกัด หวังว่าการจัดงานCCE South East Asia - Thailand 2016 งานแสดงสินค้านานาชาติและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก และ การพับกล่องชั้นนำที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี 4 พันธมิตรให้การสนับสนุน ประกอบด้วย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน.โดยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย

 

 

จะส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่ดีต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกของไทยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประเทศไทยนับว่ามีความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลาง(ฮับ) ทางด้านการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกของภูมิภาค

งาน CCE South East Asia – Thailand 2016 เป็นงานที่ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก อุตสาหกรรมการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์กระดาษและการพับกล่องในอาเซียนทุกคนควรมาชมเพราะถือเป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นสายของการผลิตจนถึงปลายทางของอุตสาหกรรมถือเป็นการตอบโจทย์ต่อความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถของการผลิตให้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของแต่ละอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่www.cce-southeastasia.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณจิตต์แจ่ม อัศวแก้วมงคล โทร.0-24394600 ต่อ 8300 มือถือ 081-924-9271-9239

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) โทร.0-24394600 ต่อ 8203 มือถือ 0-81-668-9239

อีเมล์ [email protected]