โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2016”

โครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2016”

การแข่งขัน “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา การแข่งขันโปรแกรม Microsoft

 

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2016” เปิดเผยว่า เวทีการแข่งขัน “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นกิจกรรมการแข่งขันโปรแกรม Microsoft ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและจัดมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ในแต่ละปีจะมีประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลก จัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีจำนวนประเทศสมัครเข้าแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปี สำหรับการแข่งขันในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 ณ เมืองออแลนโด้ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 105 ประเทศ แบ่งเป็นเวที “MOS Olympic World Championship 145 คน และ เวที “ACA Olympic World Championship” จำนวน 33 คน

นายวรเทพ กล่าวต่อว่า การแข่งขันในเวที “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” นับเป็นกิจกรรมการแข่งขันที่บริษัทเออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้จัดหาตัวแทนประเทศไทย โดยเป็นพันธมิตรกับบริษัท Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลโปรแกรมการทดสอบและออกใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์คือบริษัท ไมโครซอฟต์ และบริษัท adobe แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และมีความเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สำหรับในปีนี้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์ในการส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “MOS Olympic World Championship” จำนวน 6 คน

โดยทางเออาร์ไอทีจัดส่งเข้าแข่งขันจำนวน 4 คนเท่านั้น ส่วนการแข่งขันโปรแกรม “ACA Olympic World Championship” ได้สิทธิ์ส่งเข้าแข่งขันจำนวน 3 คน แต่ทางเออาร์ไอทีส่งเข้าแข่งขันเพียงแค่ 2 คน รวมเยาวชนที่ส่งเข้าแข่งขันในปีนี้ทั้งหมดที่เดินทางเข้าร่วมในเวทีการแข่ง ขันได้แก่ เวที “MOS Olympic World Championship” จำนวน 4 คน และ เวที “ACA Olympic World Championship” จำนวน 2 คน   แบ่งเป็น ดังนี้โปรแกรม Adobe Photoshop จำนวน 2 คน โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 จำนวน 1 คน โปรแกรม Microsoft Word 2010 จำนวน 1 คน โปรแกรม Microsoft Excel 2013 จำนวน 1 คน โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จำนวน 1 คน

 

สำหรับเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัล 3 รายการ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ นาย ณัฐพล ภูษา (การ์ตูน) คว้ารางวัลรองชนะเลิศโปรแกรม Microsoft Excel 2013 นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์ (อัง) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 นายสถาพร มาลี (หลง) คว้ารางวัลอันดับ 7 ในการแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด

โทรศัพท์ 0-2439-4600 ต่อ 8304