คุณติ๋มจันทราวดีผู้บริหารจิตอาสามอบรถตู้เพื่อเด็กบ้านนกขมิ้น

คุณติ๋มจันทราวดีผู้บริหารจิตอาสามอบรถตู้เพื่อเด็กบ้านนกขมิ้น

บ้านสิริบริการ จำกัด พร้อมผู้บริหารโรงแรมบางกอกรามา และตัวแทนจาก มอซซ่าโกลบอล ประเทศไทย จำกัด มอบรถตู้ TOYATA HIACEให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


คุณจันทราวดี เคียงศิริ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท บ้านสิริบริการ จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงแรมบางกอกรามา และตัวแทนจากบริษัท มอซซ่าโกลบอล ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบรถตู้ TOYATA HIACEให้แก่

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุโดยมี คุณสุรชัย สุขเขียวอ่อน(ครูอ๊อด) ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นผู้รับมอบณ ร้าน Sip n Surf Café โรงแรมบางกอกรามา