ซีพีเอฟโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก

ซีพีเอฟโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก

พลเอก ดร.ประสาท สุขเกษตรเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 62 พร้อมเยี่ยมชมบูธ CPF

 

พลเอก ดร.ประสาท สุขเกษตร (ที่ 4 จากซ้าย) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 62 พร้อมเยี่ยมชมบูธ CPF

Product Sustainability โดยมี นายศุภชัย อังศุภากร (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ นางสาวกุหลาบ กิมศรี (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพี

เอฟ ให้การต้อนรับและนำชมบูธ   ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ./