โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC

พีทีที โกลบอลเคมิคอลจัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัย สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนผู้นำชุมชน ชุมชนประมงชายฝั่งตลอดจนประชาชนในพื้นที่จัด“โครงการเฉลิมพระเกียรติสายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัย สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลโดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมงาน ณ บริเวณหาดแหลมเจริญ อ.เมือง จ.ระยอง