บล.ไทยพาณิชย์ เปิดหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program

บล.ไทยพาณิชย์ เปิดหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program

บล.ไทยพาณิชย์ จัดพิธีเปิดหลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 3 คอร์สปั้นนักลงทุนคุณภาพรุ่นใหม่ สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) จัดพิธีเปิดหลักสูตร “SCBS Infinite Wealth Program” (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นางกิตติยา โตธนะเกษม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลท. (ขวา)  โดยมี ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBS (ซ้าย) ให้การต้อนรับ และนายวิเชษฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 60 คนจะได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 4 เดือน ภายใต้แนวคิด “Redefine Your Wealth” ฉีกกรอบการลงทุนแบบเดิมๆ สร้างความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ด้วยวิธีที่หลากหลายและยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดเนื้อหาที่เข้มข้นเจาะลึก พร้อมลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันการลงทุนจริง

สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


ดวงพร หุตะเสวี (แก้ว) โทร. 02-544-4503 Email: [email protected]
กุณฑลี โพธิ์แก้ว (ผึ้ง) โทร. 02-544-4501 Email: [email protected]
ปรวรรณ ปานปั้น (อ้อย) โทร. 02-544- 4514 Email: [email protected]
Website: www.scb.co.th