มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ "ทุนอายิโนะโมะโต๊ะระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2559" เพื่อศึกษาและวิจัย ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

มร.คะโอะรุ คุระชิมะ(ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ "ทุนอายิโนะโมะโต๊ะระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน

ประจำปีการศึกษา 2559" เพื่อศึกษาและวิจัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นแก่ ปวีณ ผ่องสมบูรณ์ บัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส์และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นทุนให้เปล่า มูลค่ากว่า 30 ล้านเยน (ประมาณ 10 ล้านบาท) ตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย และ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะ

โต๊ะ ประเทศญี่ปุ่นพิธีมอบทุนจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารศรีอยุธยา  สำนักงานใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 02-247-7000 คุณเอกลักษณ์ (ต่อ 1551) / คุณวชิราภรณ์ (ต่อ 1552) / คุณเพ็ญศิณี (ต่อ 1516)