สโมสรไลออนส์ฯ ประชุมสามัญครั้งที่ 2/2559-2560

สโมสรไลออนส์ฯ ประชุมสามัญครั้งที่ 2/2559-2560

คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) จัดประชุมสามัญครั้งที่ 2/2559-2560 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ

คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ กรุงเทพ (รัตนโกสินทร์) จัดประชุมสามัญครั้งที่ 2/2559-2560 นำโดย ไลออน วิชิต อำนวยรักษ์สกุล (นั่งที่ 4 จากซ้าย) นายกสโมสรฯ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการทั้งไลออ

นและเลดี้ครบทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือสังคมที่ยังขาดแคลนร่วมกัน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซูเวอรินจ์