งานแถลงข่าว เปิดโลกกาแฟแม่ฮ่องสอน

งานแถลงข่าว เปิดโลกกาแฟแม่ฮ่องสอน

จัดในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559 ณ ลานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายวิรุฬ พรรณเทวี (ที่ จากขวารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมขยายช่องทางการตลาดกาแฟ ตามโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริชุมชน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเที่ยวงาน “เปิดโลกกาแฟ แม่ฮ่องสอน” Coffee tea @Maehongson ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559 ณ ลานกาชาดจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นงานมหกรรมที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและคู่ค้าได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนการเจรจาธุรกิจ รวมถึงขยายช่องทางผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติต่อไป ณ ห้างเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มได้ที่คุณภูวาดล แสนยากุล

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ โทร. 02-000-8499, 081-732-7889