สุรางคณา-เอ็ตด้า "สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559"

สุรางคณา-เอ็ตด้า "สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559"

รับรางวัล "สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559" จากสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ในฐานะผู้บริหารหญิง

ไพโจน์ วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีการ่วมแสดงความยินดีกับ สุรางคณา วายุภาพ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที รับรางวัล

"สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559" จากสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ในฐานะผู้บริหารหญิง ที่เป็นทั้งนักกฎหมายและผู้ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (Soft Infrastructure) ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญในการสร้างและพัฒนา

กลไกด้านความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยในปีนี้ สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีได้คัดเลือกและมอบรางวัลให้กับสตรีดีเด่นทั้งหมด 15 คนจากสาย

งานด้านต่าง ๆ