กลุ่มทรู สร้างสรรค์ “1toTree”

กลุ่มทรู สร้างสรรค์ “1toTree”

นวัตกรรมการเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติผ่านเกมคำถาม เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติแก่เยาวชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มทรู สร้างสรรค์ “1toTree”นวัตกรรมการเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติผ่านเกมคำถาม ส่งเสริมให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติแก่เยาวชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

กลุ่มทรู สร้างสรรค์ “1toTree” นวัตกรรมการเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นเกมคำถาม ที่สร้างความสนุกสนาน และกระตุ้นความสนใจของเยาวชนแบบ Play & Learn ในการติดตามเรื่องราวและข้อมูลพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และส่งเสริมให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติแก่เยาวชน กลุ่มทรู ได้พัฒนา “1toTree” ซึ่ง ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสีเขียวของกลุ่มทรู ที่นำเทคโนโลยีสื่อสารร่วมสร้างสรรค์การปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกับเยาวชนและประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน แอพพลิเคชั่น 1toTree ที่กลุ่มทรู ริเริ่มขึ้น ไม่เพียงส่งเสริมให้การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติของ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่” ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้เป็นไปอย่างสนุกสนาน แต่ยังสอดแทรกความรู้และคุณค่าของพันธุ์ไม้นานาชนิด  

ที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งแอพพลิเคชั่นที่ได้รับรางวัลระดับโลก “We Grow” เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ปลูกแล้วแชร์ข้อมูลผ่านแอพ ติดตามอัพเดทการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ครั้งแรกของโลก รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกต้นไม้ผ่านแอพ “We Grow” แล้วทั้งสิ้น 4,326,789 ต้น มีปริมาณดูดซับคาร์บอน 62,726 ตัน และโพสต์ข้อมูลผ่านเครือข่ายสีเขียวแล้ว 70,000 โพสต์

รวมทั้ง“True Photo Contest” แอพพลิเคชั่นคลังภาพออนไลน์ที่รวบรวมผลงานที่ชนะการประกวดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” กว่า 300 ผลงาน ตั้งแต่ปี 2538 – 2558 โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปชมภาพถ่ายอันทรงคุณค่าที่หาดูได้ยากพร้อมข้อมูลของภาพถ่ายนี้ และสามารถ save รูปที่ชื่นชอบเก็บไว้ หรือ share เพื่อแบ่งปันและส่งต่อความงดงามของผลงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ได้

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า แอพพลิเคชั่น "1toTree" เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสีเขียวจากกลุ่มทรู ที่นำกระบวนการเรียนรู้แบบ Play & Learn เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ ในการติดตามเรื่องราวและข้อมูลต้นไม้ชนิดต่างๆ ผ่านคำทายปริศนา และการสะสมคะแนน ตามจำนวนพันธุ์ไม้ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสอดแทรกการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ อย่างเข้าใจ ด้วยการค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งวิธีการเล่นเริ่มจาก

toTree" ฟรี ได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ iOSและสมัครลงทะเบียนผู้ใช้toTree" QR code ที่ต้นไม้นั้นscore และสามารถคลิก Tree Passport ที่หน้า Home เพื่อเช็คข้อมูลดูได้ว่ามีต้นไม้กี่ชนิดและชนิดใดบ้างที่ผู้เล่น เล่นผ่านมาแล้ว เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลหลักฐานได้