สารสาสน์เอกตรา จัดกิจกรรม Open House 2016

สารสาสน์เอกตรา จัดกิจกรรม Open House 2016

เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครอง วันที่ 15-26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-10.30 น. ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซ.สาธุประดิษฐ์ 19

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โรงเรียนสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมOpen House แผนกอนุบาล สำหรับนักเรียนใหม่ เพื่อเปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองรับชมบรรยากาศการเรียนการสอน การแสดงความสามารถของนักเรียน รับฟังข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการที่เป็นในลักษณะบูรณาการผสมการเรียนรู้แบบ พหุปัญญา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญญาด้านต่าง ๆ ควบคู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนสองภาษา หรือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-10.30 น. ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซ.สาธุประดิษฐ์ 19

ผู้ปกครองท่านใดสนใจ สามารถสำรองที่นั่ง ในการเข้าชมกิจกรรมได้ที่แผนกธุรการอนุบาล 02 -674-2450-2 โดยสถานที่จอดรถ สามารถจอดรถได้ที่วัดโพธิ์แมน ซ.สาธุประดิษฐ์ 19 ทางโรงเรียนมีรถตู้บริการรับส่งตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณมนัสนันท์ โสวรรณา (เน)  

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด อีเมล์ [email protected]

โทร.0-2439-4600 ต่อ 8202, 08-5978-8730