ศึกษาดูงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ศึกษาดูงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

“เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการจัดส่งสินค้าและกระจายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย”

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัดการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าBerli Jucker Public Company Limited

“เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการจัดส่งสินค้าและกระจายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย”

“โอกาสทองของผู้ประกอบการ SMEs”

*** ขอสงวนสิทธิ์การศึกษาดูงานสำหรับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ***

เช่น Logistics Provider และ Supplier ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์

วันที่ 1 กันยายน 2559 06.30 - 14.30 น.

ณ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า สาขาบางพลี 4 (BDC4) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

HIGHTLIGHT

 

บรรยาย

ภาพรวมการดำเนินงานของ BJC Logistics

BJC Logistics Management Concept

• Multi Clients Warehouse Management

• Customize Solution Design

• Network Coverage Nationwide

• One Stop Service

 

ศึกษาดูงานคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าสาขาบางพลี 4 | BDC4

 

ติดต่อสอบถาม : คุณพิมพิพัฒ | คุณขจร โทรศัพท์ 02-345-1117 มือถือ 086-329-1978

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม : http://ftimatching.com/news_inside.php?news_id=566