กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต”

กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต”

กสทช. เชิญ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ บรรยาย หัวข้อ “กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต”

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสำนักงาน กสทช. โดยมี พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สำนักงาน กสทช. กับการพัฒนาประเทศ” พร้อมด้วยนายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายหัวข้อ “กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” แก่ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการส่วน (บ3) สำนักงาน กสทช. ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.