โครงการ “ปลูกเพื่อให้...We Grow Together”

โครงการ “ปลูกเพื่อให้...We Grow Together”

กลุ่มทรู น้อมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้เป็นแรงบันดาลใจแก่พสกนิกรชาวไทยในฐานะเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ภาษาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานกลุ่มทรู  และตัวแทนศิลปิน พร้อมใจใส่เสื้อม่วง ถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 และยังได้จัดกิจกรรม “ปลูกเพื่อให้...We Grow Together” เชิญชวนพนักงานและพสกนิกรไทย ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน และภายในชุมชนแบบครบวงจร ให้ครบ 6 ล้านต้นทั่วประเทศในปีนี้ เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการให้คนไทยตระหนักและเห็นคุณค่าของการรักษาป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยกลุ่มทรู ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์แจกให้ผู้สนใจ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน (หรือจนกว่าของจะหมด)

ณ ทรูช้อป หรือ ทรูคอฟฟี่ สาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเชิญชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น We Grow ซึ่งทีมนวัตกรรมทรู ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปลูกต้นไม้ การติดตามและอัพเดทการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลกลางของต้นไม้ และเป็นเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านสมาร์ท ดีไวซ์ ต่างๆ รวมทั้งเชิญชวนชาวไทยลงนามถวายพระพรผ่านเว็บไซต์ www.wegrow.in.th/wegrowforprincess

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.wegrow.in.th