ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปะศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ได้ไปศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปะศาสตร์  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ได้ไปศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 โดยมีวิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพยนตร์ เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์ในอดีต พร้อมจัดแสดงภาพจำลองของภาพยนตร์ดังๆ ในอดีต อาทิ แม่นาคพระโขนง โรงแรมนรก เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับสาระความรู้และความบันเทิงอย่างคับคั่ง จากนั้นคณะอาจารย์และนักศึกษาได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่บรรยาย  ณ หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรมพุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม