การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร

การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร

Training & Workshop การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร โดย อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม - การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร (Effective Coaching Sales Team to Double Your Customers & Profits)

Training & Workshop การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร

โดย อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ

Ex-Assistant Vice President, Bank of America -- Los Angeles, U.S.A.

27 เมษายน 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น.

จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Board ROOM 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม

คุณนิศาชล โทรศัพท์ 02-345-1118, 086-329-1977

คุณยุทธวัฒน์ โทรศัพท์ 02-345-1115, 086-329-1975

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=454